image
image
NSmartCity: Saobraćaj

Saobraćaj

Važan aspekt Smart City je bolje upravljane saobraćajem. Primenom pametnih sistema i tehnologija Grad Novi Sad radi na smanjenju gužve na putevima, boljem korišćenju parking prostora, bržem i efikasnijem prevozu putnika, kao i razvoju „zelenog talasa“. Razvija koncept alternativnih prevoznih sredstava kao što su bicikle, javni prevoz, električna i hibridna vozila i time doprinosi smanjenju zagađenja vazduha i stvaranju održivijeg transportnog sistema.

Mogućnosti:

  • Pregled tačnog rasporeda vožnji
  • Mogućnost pronalaženja najbližih autobuskih linija
  • Stajališta
  • Mapa grada
Pročitaj više

8486.878182

Broj stanovnika na
teritoriji grada

838080
+

hektara zelene povrsine
Novog Sada

81.808080
%

Grada Novog Sada je
pod zelenilom

81.808080

Novi Sad je najbolji Smart City u Srbiji

image
image
Životna sredina

NSmartCity: Životna sredina

Grad Novi Sad radi na unapređenju životne sredine, fokusirajući se na izgradnju novih parkova, zelenilo, očuvanje zaštićenih prirodnih dobara, monitoring, jačanje ekološke svesti, ulaganja u naučno-istraživačke projekte itd. Ulaganjem u ekologiju ostvaruje svoju viziju pametnog i održivog grada, gde se primenom novih tehnologija i inovacija postiže bolji kvalitet života za sve građane. Postaje lider u regionu kada je reč o primeni modernih rešenja za zaštitu životne sredine, efikasno korišćenje resursa i unapređenje svakodnevnog života njegovih stanovnika.

Mogućnosti:

  • Pregled tačnog rasporeda vožnji
  • Mogućnost pronalaženja najbližih autobuskih linija
  • Stajališta
  • Mapa grada
Pročitaj više