Smart City Cirih: Transformacija ka održivoj budućnosti

image

Transformacija ka održivoj budućnosti

U poslednjim decenijama, gradovi širom sveta suočavaju se sa izazovima rasta populacije, urbanizacije i ekonomske konkurencije. U potrazi za održivim i efikasnim rešenjima, grad Cirih u Švajcarskoj postao je jedan od lidera u implementaciji pametnih tehnologija kako bi postao grad budućnosti. U strategiji Pametnog grada 2035, Cirih se obavezao na digitalnu transformaciju, inovacije i aktivno učešće građana kao ključne elemente za postizanje održive i prosperitetne budućnosti. Ova strategija ima za cilj da pomogne usklađivanju sa budućim zahtevima stanovništva i trebalo bi da podstakne inovacije i pozicionira Cirih kao jedan od najpametnijih gradova.

Na tom putu, Cirih je već postigao dosta, pa je implementirao jednu od najobimnijih mreža javnog prevoza na svetu. Sa preko 450 miliona putnika godišnje, gradski javni prevoz obuhvata tramvaje, autobuse, vozove i brodove, i postao je primer efikasnosti i pouzdanosti. Pametni grad Cirih planira proširenje ponude na resursno štedljiv način uključivanjem novih tehnologija, poput električnih autonomnih autobusa i opcija prevoza prema potražnji. Pored efikasnijeg prevoza, grad beleži uspehe u smanjenju emisija CO2, smanjivši ih za 36% u odnosu na nivo iz 1990. godine. Pionirski poduhvat je "Werkstadt Zurich", energetski efikasan kvart koji proizvodi više energije nego što troši, koristeći obnovljive izvore energije poput geotermalne i solarne energije.

Cirih se ponosi i svojim zelenim pejzažima sa preko 500 parkova i zelenih površina koje pokrivaju više od 50% površine grada. Kroz sveobuhvatan sistem upravljanja otpadom, grad smanjuje količinu proizvedenog otpada i povećava stopu recikliranja. Ova inicijativa postavlja primer za održive prakse u urbanim sredinama.

On je postao i tehnološki centar sa brojnim inovativnim projektima. Energetski efikasni kvartovi, pametno upravljanje otpadom i digitalizacija administracije kroz online usluge, poput "Moj nalog", čine grad efikasnijim i prijatnijim mestom za život. Ova digitalna transformacija je ključna za optimizaciju javnih usluga i unapređenje participacije građana. Cirih ima jedinstveni model saradničkog upravljanja koji uključuje partnerstva između javnog i privatnog sektora, kao i angažovanje građana. Grad takođe ima implementiran Smart City Lab kako bi testirao i razvio nove rešenja i tehnologije u saradnji sa zainteresovanim stranama.

Jedan od ključnih projekata koji su već realizovani je sistem Power-to-Heat (P2H). Ovaj pametni sistem koristi višak obnovljive energije za proizvodnju toplote za zgrade u gradskoj mreži daljinskog grejanja. Ovaj projekat ne samo da smanjuje emisije CO2, već i poboljšava efikasnost korišćenja energije.

Takođe, eZürich projekat promoviše upotrebu digitalnih tehnologija i podataka kako bi se poboljšala efikasnost javnih usluga i unapredila participacija građana. Građani mogu da koriste različite digitalne platforme kako bi se informisali, ali i da aktivno učestvuju u donošenju odluka koje utiču na grad.

image
image

Pametno parkiranje je još jedan uspešan projekat u Cirihu. Pametni sistem za parkiranje koristi podatke u realnom vremenu kako bi vozače usmeravao ka slobodnim parking mestima, čime se smanjuje gužva u saobraćaju i poboljšava kvalitet vazduha. Ova inovacija je doprinela smanjenju stresa i vremena koje građani provode u potrazi za parking mestom.

Deljenje gradova je deo šireg projekta Sharing Cities, koji ima za cilj razvoj i primenu pametnih gradskih rešenja koja promovišu deljenje resursa, održivu mobilnost i angažovanje građana. Građani imaju priliku da dele svoje resurse, kao što su bicikli ili električni automobili, kako bi smanjili emisije CO2 i unapredili kvalitet života.

Pored već realizovanih projekata, grad Cirih planira implementaciju još mnogo inovativnih rešenja. Pametno upravljanje otpadom je jedan od ključnih prioriteta. Pametni sistem upravljanja otpadom koristi senzore i analizu podataka kako bi optimizovao prikupljanje otpada i reciklažu. Ovo će značajno doprineti smanjenju količine otpada i očuvanju životne sredine. Takođe, grad planira da implementira pametno osvetljenje. Zamena tradicionalnih uličnih svetiljki energetski efikasnim LED svetlima koja se mogu daljinski kontrolisati i pratiti, doprineće smanjenju potrošnje energije i troškova.

Pametno upravljanje vodom je još jedan projekat koji će se realizovati u bliskoj budućnosti. Pametan sistem upravljanja vodom koristi analizu podataka i senzore kako bi optimizovao korišćenje vode i smanjio gubitke vode. Ovo će doprineti očuvanju dragocenih resursa i smanjenju uticaja na životnu sredinu.

Urbana poljoprivreda je još jedan projekat koji će grad implementirati. Pametni grad Cirih planira da promoviše urbansku poljoprivredu i korišćenje zelenih površina za proizvodnju hrane, kako bi poboljšao sigurnost hrane i smanjio emisije CO2 iz saobraćaja.

Strategija Pametnog grada Cirih se zasniva na saradnji sa građanima i organizacijama. "Pametno" znači povezivanje ljudi, organizacija i infrastrukture kako bi se stvarala društvena, ekološka ili ekonomska dodatna vrednost. Građani imaju ključnu ulogu u ovoj strategiji, jer je fokusirana na unapređenje njihovog kvaliteta života, promociju ekonomskog rasta i očuvanje životne sredine.

Ukratko, Pametni grad Cirih predstavlja primer inovativnog i održivog urbanog razvoja. Kroz primenu najnovijih tehnologija i saradnju sa građanima, ovaj grad stvara bolje uslove za život, smanjuje uticaj na životnu sredinu i promoviše aktivno učešće građana u donošenju odluka koje oblikuju budućnost.

Glavni ciljevi strategije Pametnog grada Cirih su:

  • Jednake mogućnosti i visok kvalitet života za sve: Pametni grad Cirih aktivno uključuje celokupno stanovništvo, uključujući sve koji žive, rade ili posećuju grad Cirih.
  • Očuvanje resursa i održivi razvoj: Grad Cirih koristi digitalnu transformaciju kako bi unapredio kvalitet životne sredine i ostvario ciljeve 2000-vatnog društva.
  • Inovacija i privlačno poslovno okruženje: Cirih promoviše modernu digitalnu infrastrukturu i atraktivne uslove za inovativno preduzetništvo.

Digitalna povezanost omogućava povratnu informaciju od javnosti do vlasti i administracije. Građani mogu koristiti širok spektar opcija za učešće kako bi oblikovali grad prema svojim potrebama - digitalno i direktno.

U narednim godinama, strateški prioriteti grada u oblasti Pametnog grada obuhvataju: Buduće oblike integrisane javne mobilnosti: Grad će se usredsrediti na unapređenje javne mobilnosti kroz nove tehnološke trendove poput deljenja ekonomije, električne mobilnosti i automatizovane vožnje. Zamena dizel autobusa trolama ili električnim autobusima, kao i pilot-testiranje opcija prevoza prema potražnji i automatizovane vožnje, doprineće resursno štedljivijoj i dostupnijoj mobilnosti.

Digitalni grad: Grad će nastaviti sa unapređenjem digitalizacije u administraciji, kako bi građanima i kompanijama pružio bolje online usluge. Modernizacija digitalne infrastrukture u školama, optimizacija administrativnih procesa i razvoj novih online servisa su ključni ciljevi ovog pristupa.

Pametno učešće: Planirana je upotreba inovativnih oblika saradnje sa različitim akterima u urbanim projektima. Fokus na "pametno učešće" kombinuje želju za uključivanjem građana sa izazovima urbanih promena i tehnološke transformacije. Ova strategija omogućiće usvajanje proverenih rešenja u celom gradu i osnaživanje građana u procesima odlučivanja.

Grad Cirih takođe aktivno podržava inovacije i poboljšanje administracije kroz različite programe, uključujući inovacioni zajam, inovacionu kutiju za zaposlene i inovacione stipendije. Sprovođenjem ove napredne strategije, Pametni grad Cirih nastavlja da postavlja standarde u oblasti održivog urbanog razvoja, tehnoloških inovacija i građanskog učešća. Uključivanjem svih građana, organizacija i sektora, grad stvara inkluzivno i prosperitetno okruženje za sve svoje stanovnike.