NSmartCity: Ulaganja u ekologiju

Ulaganja u ekologiju

image

Grad Novi Sad više od deset godina mnogo ulaže u ekologiju. Pokrenute su brojne inicijative i projekti i izdvojena velika sredstva.

U nameri da unapredi ekološke aspekte grada, Novi Sad je u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) potpisao Akcioni plan "Zeleni grad”. U svetu je, sa Novim Sadom, oko 30 gradova koji su deo te zajednice.

U periodu od 2012. do 2021. godine, za zaštitu životne sredine uloženo je 2,5 milijardi dinara. Od novca koji je uložen u ekologiju, targetirane su sledeće

strateške oblasti:

  • Zelenilo u gradu
  • Upravljanje otpadom
  • Očuvanje zaštićenih prirodnih dobara
  • Monitoring stanja životne sredine
  • Naučno-istraživački projekti
  • Jačanje ekološke svesti na lokalu

Grad Novi Sad je izradio i digitalni katastar zelenila. Prema podacima iz Geografsko-informacionog sistema zelenih površina grada, rezultati su odlični. Pokazali su da na teritoriji grada Novog Sada ima dve trećine zelenila, odnosno 67 odsto! Kako saopštavaju iz Gradske uprave, jedan od prioriteta je i formiranje zelenog prstena oko grada, a Projekat vetrozaštitnih pojaseva za Novi Sad je gotovo završen i on predviđa 500 km novih drvoreda koji će povećati prirodni diverzitet, čuvati grad od vetra, vezivati ugljen-dioksid ublažavajući tako efekte klimatskih promena.

Novi Sad, kao grad koji teži napretku i unapređenju kvaliteta života svojih građana, danas se ponosi jednim od najmodernijih sistema daljinske energetike u regionu Evrope. Kontinuirano se ulažu značajna sredstva u modernizaciju i efikasnost Novosadske toplane, a samo iz kredita nemačke razvojne banke KfW, investirano je više od 10 miliona evra. Sistem daljinskog grejanja (SDG) u Novom Sadu je ostvario izuzetne rezultate. Ovaj sistem pokriva čak 75% grada, obezbeđujući toplotnu energiju za više od 108.000 stanova i poslovnih prostora, odnosno preko 7 miliona kvadrata grejne površine. Ovaj procenat pokrivenosti od 75% svrstava Novi Sad među gradove sa najvišim koeficijentima toplifikacije u Evropi, što je prepoznato i od strane Svetske banke.

Ambicija Novog Sada je da postane zeleni i pametan grad do 2030. godine, te su planovi za dalje unapređenje sistema daljinskog grejanja veliki. Grad teži ka još većoj pokrivenosti i umrežavanju novih potrošača kako bi se obezbedila još veća efikasnost i održivost. U skladu sa ovim ciljem, Novi Sad želi da postane lider u primeni ekoloških tehnologija i rešenja koja će doprineti smanjenju emisije štetnih gasova i zaštiti životne sredine. U skladu sa tim, grad će nastaviti da ulaže u infrastrukturu, tehnologiju i održive energetske izvore kako bi Novi Sad postao primer održivog razvoja i inspiracija drugim gradovima u zemlji i regionu. Sistem daljinske energetike u Novom Sadu je jedan od ključnih faktora koji će doprineti ostvarenju ciljeva održivog razvoja i bolje budućnosti za građane. Uz odlučne korake i predanost ka zelenijoj i pametnijoj budućnosti, Novi Sad ima potencijal da postane lider u borbi protiv klimatskih promena i zaštiti životne sredine.

Novi Sad može da se pohvali i savremenim postrojenjem za preradu otpada, vrednim preko 740 hiljada evra, koji su finansirali grad Novi Sad i nemački GIZ. Ta investicija je još jedan od pokazatelja da Novi Sad i Srbija, u saradnji sa međunarodnim partnerima, ulažu u Zelenu agendu. Otpad koji je do tada predstavljao problem, postaje ekonomski potencijal. Biomasa kompostiranjem dobija novu upotrebnu vrednost, pretvara se u humus i koristi se za ozelenjavanje i očuvanje prirodnih potencijala grada.

Ovakvim ulaganjem u ekologiju, Grad Novi Sad ostvaruje svoju viziju pametnog i održivog grada, gde se primenom novih tehnologija i inovacija postiže bolji kvalitet života za sve građane. Pametan Grad Novi Sad postaje lider u regionu kada je reč o primeni modernih rešenja za zaštitu životne sredine, efikasno korišćenje resursa i unapređenje svakodnevnog života njegovih stanovnika.