NSmartCity: Uklanjanje radioaktivnih gromobrana

Uklanjanje radioaktivnih gromobrana

image

Grad Novi Sad je sproveo uklanjanje radioaktivnih gromobrana sa svojih objekata. Time je podignuta sigurnost građana i smanjen potencijalni rizik od štetnih zračenja. Ovo je važno za zaštitu javnog zdravlja i životne sredine. Pored toga, pokazuje da Grad Novi Sad brine o bezbednosti svojih stanovnika.

Radioaktivni gromobrani bili su predmet pažnje zbog mogućeg negativnog uticaja na okolinu i zdravlje ljudi. Gradski zvaničnici i stručnjaci su odlučili da preduzmu korake kako bi se ova potencijalna opasnost eliminisala.

Izdvojena su sredstva iz budžeta. Za uklanjanje gromobrana i postavljanje novih, standardnih gromobrana, iz budžeta je izdvojeno 10,8 miliona dinara.

Radioaktivni gromobrani predstavljaju izvor jonizujućeg zračenja i postavljeni su šezdesetih godina prošlog veka kako bi se efikasnije zaštitilo područje od groma. S obzirom na zabranu njihove dalje upotrebe zbog rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu, Grad je preduzeo korake za njihovo bezbedno uklanjanje.

U rešavanju ovog problema, Grad je sarađivao sa Departmanom za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta, predsednicima kućnih saveta i stambenim zajednicama kako bi pronašli sve lokacije radioaktivnih gromobrana.

Nadležne inspekcije su uspešno kontaktirale vlasnike privatnih objekata i ukazale im na važnost uklanjanja radioaktivnih gromobrana. Građani su pokazali odličan odziv i saradnju. Svi su bili veoma kooperativni i odgovorni. Rad na demontaži, transportu i skladištenju radioaktivnih gromobrana, uz izdavanje potvrda da su oni bezbedno uskladišteni u Javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije, obavljen je u skladu sa Zakonom o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti.

Uklanjanje radioaktivnih gromobrana je samo jedan od koraka koje je grad Novi Sad preduzeo kako bi postao sigurnije i održivije mesto za život. Uvođenje novih tehnologija i pristupi koji se zasnivaju na naučnim saznanjima omogućavaju gradu da postane lider u zaštiti životne sredine u regionu.