NSmartCity: Titula "Evropski grad šuma"

Titula "Evropski grad šuma"

image

Grad Novi Sad je zvanično dobio prestižnu titulu "Evropski grad šuma". Ova prestižna titula dodeljena je gradu kao priznanje za izuzetne napore u očuvanju zelenih površina, šumarstva i biodiverziteta. U pitanju je titula koju od 2014. godine dodeljuje Evropski institut za šume sa ciljem da se poboljša kvalitet života i svest o zaštiti životne sredine.

Novi Sad se nalazi nedaleko od Fruške gore. Fruška gora je jedan od pet nacionalnih parkova u Srbiji. Najveće površine na njoj čine upravo šume koje su stanište mnogobrojnim retkim i zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama, a od ukupnog broja sisara, 38 vrsta su zaštićene kao prirodne retkosti.

Prvi proglašeni nacionalni park u Srbiji je Fruška gora. Sa titulom Novog Sada "Evropski grad šuma" i Fruška gora može očekivati mnoge benefite kao što su: veći stepen unapređenja biodiverziteta, strožiji pristup kontroli aktivnosti koje su vezane za fruškogorske šume, ali i njihovo pobljšanje koje bi moglo da dobije na još većem značaju, bar kada se radi o evropskom tlu.

Novi Sad je ovom titulom na sebe preuzeo i brigu, ali i obavezu da se dodatno angažuje, zajedno sa drugim „gradovima šuma“, kako bi se dodatno podigla svest o važnosti drveća i uticaju drveća na čitav živi svet naše planete.

Gradovi koji su pored Beča bili „Evropski grad šuma“ su: Barselona (2022), Prag (2021), Bon (2020), Aberdin (2019), Oslo (2017), Sant Petersburg (2015) i Bilbao (2014). Dok je Sardinija, kao ostrvo, dobila titulu „Evropsko ostrvo šuma“.

Šume su važne i pružaju ključne usluge ekosistema, podržavajući održivost kritičnih resursa kao što su voda i zemljište, i igraju ključnu ulogu u prilagođavanju i ublažavanju klimatskih promena. U urbanizovanim evropskim društvima, uloga šuma u obezbeđivanju roba, blagostanja, zdravlja i drugih socijalnih beneficija se lako zaboravlja. Evropski institut za šume želi da poveća svest javnosti i donosilaca odluka o evropskim šumama – i da promoviše njihovu svestranost, značaj i društveni uticaj. Oni kažu i da su šume najvažnija i najraznovrsnija ekološka infrastruktura u Evropi.

Titula koju je Grad Novi Sad dobio traje tokom čitave godine, a ceremonija uručenja će biti upriličena u septembru 2023. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, u okviru Godišnje konferencije Evropskog instituta za šume i Naučnog seminara "Evropske šume i nauka o šumama: tranzicija za budućnost".

Značaj titule

Kako bi se istakle brojne koristi šumske vegetacije i drveća Evropska poljoprivredna konfederacija je još 1971. godine uspostavila Dan šuma. Ovaj dan su, 2012. godine, Ujedinjene Nacije usvojile kao Svetski dan šuma u cilju jačanja svesti zajednice o značaju šuma i kako bi se doprinelo njihovom očuvanju i održivom upravljanju.

Upravo su šume i upravljanje šumama ključni u borbi protiv klimatskih promena i globalnog otopljavanja. One su jedan od bitnijih faktora u smanjenu siromaštva i postizanju održivog razvoja.

Šume pokrivaju jednu trećinu svetske kopnene površine i vrše više od tri stotine različitih funkcija. Približno 1,6 milijardi ljudi direktno zavise od šuma i od njih obezbeđuju hranu, lekove, gorivo i sklonište.

Smanjenje šumskog pokrivača uslovljava pad kvaliteta vazduha što dalje utiče na pad zdravlja stanovništva i povećava rizik od bolesti. Uprkos svemu ovome i dalje svake godine u svetu nestane oko 16 miliona hektara ovih zelenih prostranstava neophodnih za prirodnu ravnotežu života na Zemlji.

Upravo na Svetski dan šuma Grad Novi Sad je 21. marta 2023. godine dobio novu evropsku titulu „Evropski grad šuma“.