NSmartCity: Pretvori kvart u park

Pretvori kvart u park

image

U cilju stvaranja zelenijeg i održivog grada, pokrenuta je akcija koja ima ambiciozan cilj - pretvoriti jedan kvart u Novom Sadu u park koji će služiti kao zelena oaza za stanovnike i doprineti unapređenju životne sredine. Ova inicijativa je nazvana "Pretvori kvart u park". Inicijativu je lokalna zajednica.

"Pretvori kvart u park za zeleni Novi Sad" je deo šireg napora grada da postane zelena sredina. Grad Novi Sad je sproveo niz ekoloških inicijativa i ovo je jedna od njih.

U okviru Programa korišćenja sredstva budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za 2021. godinu, Gradska uprava za zaštitu životne sredine je, između ostalog, predvidela sredstva u iznosu od 10.400.000,00 dinara za očuvanje i unapređenje zelenila malih urbanih celina, a u cilju povećanja zelenih površina na teritoriji Grada Novog Sada i podsticanja građana da svoje slobodno vreme posvete aktivnom boravku u zelenom okruženju tokom cele godine. U proteklih sedam godina, posađeno je više od 23.000 stabala, dok je manje od 3.000 uklonjeno, a grad je odlučio da započne akciju sadnje dodatnih 10.000 stabala.

Cilj ovakvog projekta je ozelenjavanje kvarta koji je prethodno bio zapušten i stvaranje novih površina za rekreaciju, odmor i druženje. Akcija uključuje sadnju novih stabala, cveća i šiblja, uređenje staza, postavljanje klupa i igrališta za decu, kao i postavljanje reciklažnih kontejnera kako bi se podstaklo pravilno odlaganje otpada.

Prednost u odabiru lokacija za očuvanje, unapređenje i podizanja zelenila imali su delovi koji su imali manje površina pod zelenilom i površine koje su bile devastirane, a ono što se posebno ističe u vezi sa ovim projektom je da su građani sami odlučivali koje lokacije treba ozeleniti i na koji način, odnosno koje sadržaje je trebalo implementirati u samo ozelenjavanje.

Tokom 2022. godine više od 40 lokacija dobilo je nove mini parkove sa novim travnjacima, klupama, stazama za šetnju, i velikom brojem novog rastinja i drveća.