NSmartCity: Životna sredina

Životna sredina

Grad Novi Sad radi na unapređenju životne sredine, fokusirajući se na izgradnju novih parkova, zelenilo, očuvanje zaštićenih prirodnih dobara, monitoring, jačanje ekološke svesti, ulaganja u naučno- istraživačke projekte itd. Ulaganjem u ekologiju ostvaruje svoju viziju pametnog i održivog grada, gde se primenom novih tehnologija i inovacija postiže bolji kvalitet života za sve građane. Postaje lider u regionu kada je reč o primeni modernih rešenja za zaštitu životne sredine, efikasno korišćenje resursa i unapređenje svakodnevnog života njegovih stanovnika.

Grad Novi Sad je dobio titulu "Evropski grad šuma" kao priznanje za izuzetne napore u očuvanju zelenih površina, šumarstva i biodiverziteta.

Grad Novi Sad ulaže velika sredstva za zaštitu životne sredine što jasno pokazuje da grad ima ozbiljan pristup poboljšanju kvaliteta života svojih građana. Deo novca uložen je i u monitoring. Ovaj program obuhvata praćenje i analizu četiri ključna ekološka faktora: buke, zagađenja vazduha, površinskih voda i eropolena. Praćenje ovih parametara je u od suštinskog značaja za bolju budućnost grada i njegovih stanovnika. S obzirom na to da je cilj Novog Sada da postane model ekološki odživog grada, monitoringom se obezbeđuju pouzdani podaci o stanju životne sredine kako bi se moglo efikasno planirati i sprovoditi mere zaštite i unapređenja okoline.

U cilju stvaranja zelenog i održivog grada, pokrenuta je akcija koja ima cilj - pretvoriti jedan kvart u Novom Sadu u park koji će služiti kao zelena oaza za stanovnike i doprineti unapređenju životne sredine. Cilj ovakvog projekta je ozelenjavanje kvarta koji je prethodno bio zapušten i stvaranje novih površina za rekreaciju, odmor i druženje. Akcija uključuje sadnju novih stabala, cveća i šiblja, uređenje staza, postavljanje klupa i igrališta za decu, kao i postavljanje reciklažnih kontejnera kako bi se podstaklo pravilno odlaganje otpada.

Pored toga, otvoreni su novi parkovi. Pored estetskih i ekoloških poboljšanja, ovaj novi zeleni prostor unosi svežinu i podrazumeva veliki broj novih stabala i sadnica različitog bilja, zajedno sa formiranjem travnjaka.

NSmartCity: Monitoring buke

Jedan od ključnih aspekata transformacije prema pametnim gradovima je monitoring buke, čija ...

Čitaj dalje

NSmartCity: Monitoring eropolena

Grad Novi Sad dosta ulaže u ekološke projeke, i od 2012. do 2021. godine...

Čitaj dalje

NSmartCity: Monitoring površinskih voda

Monitoring površinskih voda je jedan od četiri ključna ekološka faktora...

Čitaj dalje

NSmartCity: Monitoring vazduha

Grad Novi Sad ulaže u ekološke projekte i jedan od njih je monitoring. Ovaj program obuhvata...

Čitaj dalje

NSmartCity: Novi park kod Spеnsa

Grad Novi Sad radi na projektu stvaranja potpuno nove zelene oaze u vidu velikog parka...

Čitaj dalje

NSmartCity: Plaža Štrand

U eri ubrzanog tehničkog napretka i urbanog razvoja, pametni gradovi se često percipiraju kao...

Čitaj dalje

NSmartCity: Pretvori kvart u park

U cilju stvaranja zelenijeg i održivog grada, pokrenuta je akcija koja ima ambiciozan cilj...

Čitaj dalje

NSmartCity: Titula "Evropski grad šuma"

Grad Novi Sad je zvanično dobio prestižnu titulu "Evropski grad šuma". Ova prestižna titula...

Čitaj dalje

NSmartCity: Uklanjanje radioaktivnih gromobrana

rad Novi Sad je sproveo uklanjanje radioaktivnih gromobrana sa svojih objekata. Time je...

Čitaj dalje

Ulaganja u ekologiju

Grad Novi Sad više od deset godina mnogo ulaže u ekologiju. Pokrenute su brojne inicijative i projekti...

Čitaj dalje