NSmartCity: Regionalni centar za upravljanje otpadom

image

Regionalni centar za upravljanje otpadom

Grad Novi Sad radi na izgradnji modernog regionalnog centra za reciklažu i tretman otpada. Ovaj projekat predstavlja značajan korak kada se radi o zaštiti životne sredine. Takođe, taj sistem biće oformljen prema savremenim standardima. To podrazumeva da osim samog upravljanja otpadom obezbeđuje i prevenciju nastajanja, ponovno korišćenje i reciklažu, potom tretman otpada i odlaganje ostatka, kao i podizanje svesti o pitanjima upravljanja otpadom.

Tokom 2019. godine Grad Novi Sad je krenuo sa rešavanjem sistema upravljanja otpadom, što je podrazumevalo izgradnju centra za tretman otpada. Tokom 2022. godine, završena su sva potrebna istraživanja i prikupljena je potrebna dokumentacija. Sva dokumentacija proverena je i pozitivno ocenjena od strane stručne komisije Evropske Unije. To znači da se posebno vodilo računa o zaštiti životne sredine, bezbednosti i zdravlju stanovnika Klise ali i čitavog Novog Sada. Na projektu su učestvovali profesori sa Univerziteta u Novom Sadu i Beogradu.

Na sednici gradske skupštine predstavljen je lokalni plan upravljanja otpadom za period do 2032. godine. Ovaj plan je deo šireg regionalnog plana koji uključuje izgradnju Regionalnog centra za upravljanje otpadom na mestu sadašnje nesanitarne deponije. Centar će opsluživati ne samo Novi Sad, već i okolne opštine, uključujući Bačku Palanku, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas.

Cilj je da se omogući primarna selekcija otpada svim domaćinstvima i privredi, uz obezbeđivanje po dve kante ili kontejnera za "suvi" i "mokri" otpad, kao i posebne kontejnere za staklo.

Takođe, svaka opština uključena u ovaj plan moraće da izgradi reciklažna dvorišta, a Novi Sad će imati čak tri takva mesta gde građani mogu da odlažu različite vrste otpada na posebno određenim površinama. Pored toga, planirane su i dve transfer stanice u Bačkoj Palanci i Vrbasu, odakle će se prikupljeni otpad iz okoline odvoziti na regionalnu deponiju u Novom Sadu.

Regionalna deponija će biti opremljena najsavremenijim tehnologijama za tretman otpada, uključujući liniju za sekundarnu separaciju otpada, kompostilište za "zeleni otpad" i mehaničko-biološki tretman i biosušenje. Na deponiji će se proizvoditi i gorivo koje će se koristiti u cementarama, kao i reciklirani metal, staklo, plastika, papir i kompost.

Sve se nalazi u zatvorenim linijama (halama) tako da nema nikakvog neprijatnog mirisa, prašine i otpadnih voda.

Procenjuje se da će godišnje u ovom regionu biti stvoreno oko 207.000 tona komunalnog otpada. Procenjuje se i da bi od 2026. godine, kada bude proradila Regionalna deponija, pa do 2043. godine trebalo da obradi nešto više od 4,5 miliona tona komunalnog otpada. Od toga će se oko 2,7 miliona tona otpada usmeriti ka kompostiranju i reciklaži, dok će 1,8 miliona tona završiti na deponiji.

Da bi se stvorili uslovi za funkcionisanje novog sistema upravljanja otpadom, Novi Sad će morati da nabavi dodatnih 36.000 plastičnih kanti za otpatke od 240 litara za reciklažu, kao i 2.327 plastičnih kontejnera i 1.300 podzemnih kontejnera. Takođe, biće postavljeno 1.500 "zvona" za odlaganje stakla. Grad će takođe nabaviti 19 kamiona smećara za prikupljanje otpada.

Ovaj projekat je izuzetno zahtevan sa svih stanovišta. Uz izgradnju novog Regionalnog centra za upravljanje otpadom, sadašnja deponija će biti zatvorena i sanirana. Grad Novi Sad očekuje da će ovaj plan značajno doprineti održivom upravljanju otpadom, smanjenju otpada na deponijama i zaštiti životne sredine.