NSmartCity: Reciklomati

image

Reciklomati

Grad Novi Sad pozitivno je primenio novi kreativni način sakupljanja reciklabilnih materijala. Naime, reč je o pametnoj tehnologiji koja se primenjuje kroz reciklomate. Ono što razlikuje ovaj mehanizam od klasičnog vida primarne selekcije gde građani ambalažni otpad odlažu u namenske kontejnere je čistoća prikupljenog materijala, tj. reciklomat ne prihvata materijal koji nije odgovarajući.

Na ovaj način se prate trendovi iz industrije i otvaraju građanima nove alternative da pored kontejnera i zvona za staklenu ambalažu koja su postavljena širom Novog Sada ambalažu odlažu i u pametne mašine - reciklomate.

Kroz ovaj vid unapređenja sistema prikupljanja reciklabilnog otpada Novi Sad je imao ideju da privuče mlađe generacije i motiviše ih da steknu ekološke navike i učestvuju u primarnoj selekciji.

Upravo iz prethodno navedenog razloga ova akcija počela je postavljanjem reciklomata na lokacije u sklopu festvala EXIT koji okuplja mlade ljude iz celog sveta.

Reciklomati koji su bili postavljeni tokom trajanja EXIT festivala, a koji su nakon završetka festivala raspoređeni gradom, u potpunosti su srpski proizvod, od same ideje, do mašina koje su pravili sprski inženjeri.

Vrste otpada odnosno ambalaže koja može da se ubaci u reciklomat je PET i aluminijumska ambalaža.

Donacija kompanije „Sekopak doo“ su svih pet recikolmata. U planu je da u 2024. godini mreža reciklomata bude proširena u vidu pet novih mašina. Prethodno iskustvo i postavljanje kontejnera za sakupljanje otpada od stakla pokazalo je da Novosađani imaju razvijenu ekološku svest i da žele da recikliraju.

Kako bi motivisali stanovnike planirano je nagrađivanje najsavesnijih reciklera. Do sada su nagrađeni najvredniji. Gradska uprava za zaštitu životne sredine, u saradnji sa kompanijama „Skopak doo“,„Egzitom“ i JKP „Gradsko zelenilo“, obezbedila je preko 100 interesantnih nagrada (sezonske ulaznice za Štrand, rančeve, majice, kišobrane, cegere, šolje, rokovnike). Sve inofrmacije u vezi sa nagradama, akcijama i postavkom reciklomata građani će moći da prate na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine environovisad.rs .

Kako radi reciklomat?

Potrebno je da korisnici reciklomata u otvor na reciklomatu ubace ispražnjenu ambalažu i sačekaju da je automat registruje. Na displeju se pokazuje broj/količina komada koje je korisnik ubacio. Kada ubace svu pripremljenu ambalažu na displeju se bira opcija “završi” i nakon toga korisnik unosi svoj broj telefona. Nakon toga na telofon mu stiže obaveštenje o broju sakupljenih zelenih poena na osnovu kojih se i dobijaju nagrade.