NSmartCity: Prikupljanje staklene ambalaže

image

Prikupljanje staklene ambalaže

Prikupljanje stakla u Novom Sadu predstavlja važan segment održivog upravljanja otpadom i zaštite životne sredine. Grad Novi Sad aktivno radi na unapređenju sistema za prikupljanje i reciklažu staklene ambalaže kako bi smanjio uticaj na deponije i doprineo očuvanju prirodnih resursa.

U okviru projekta “Zvono te zove, recikliraj staklo”, na teritoriji Grada Novog Sada postavljena su 143 kontejnera "zvona" za prikupljanje staklene ambalaže u centru - na Limanu 1, 2, 3 i 4 i na Novom naselju.

Projekat je usmeren ka unapređenju sakupljanja i adekvatni tretman staklene ambalaže, razvijanju biznis modela primenljivog za Grad Novi Sad, kao i ka promovisanju značaja primarne selekcije, reciklaže i koristi koje takvi procesi imaju za zdravlje ljudi i očuvanje životne sredine.

Ova inicijativa pokazala se kao uspešna u podizanju ekološke svesti građana i motivisanju njihovog učešća u reciklaži. Zvuk zvona pruža psihološki efekat pozitivnog pojačanja, što dodatno podstiče građane da redovno odlažu svoju praznu staklenu ambalažu u odgovarajuće kontejnere.

Tokom akcije postavljanja kontejnera, građani su dobijali flajere sa informacijama u vezi sa odlaganjem staklene ambalaže uz račune objedinjene naplate JKP “Informatika”, a lokacije za postavljanje kontejnera “zvona” su odabrana na osnovu istraživanja o tome gde je najveća potreba za postavljanje takvih vrsta kontejnera.

Recikliranje stakla ima mnoge ekološke prednosti. Staklo je sirovina koja se u potpunosti može reciklirati i pogrešno je smatrati ga otpadom. Iako se beskonačno može vraćati u proces reciklaže, staklo je materijal koji se na deponijama teško razgrađuje. Kada se staklo reciklira, smanjuje se potreba za eksploatacijom novih sirovina i energijom koja je potrebna za proizvodnju novog stakla. Takođe, recikliranjem stakla smanjuje se emisija štetnih gasova, kao što je CO2, što doprinosi borbi protiv klimatskih promena.

Zahvaljujući uspešno realizovanom projektu, Novi Sad je dobio priznanje za doprinos boljem upravljanju staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu. Ovu nagradu je dobio na završnoj konferenciji projekta pod nazivom "Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu”.

Grad Novi Sad se nalazi na pravom putu u ostvarivanju održivog sistema upravljanja otpadom, a recikliranje stakla igra značajnu ulogu u tom procesu. Kroz aktivno učešće građana, podršku lokalnih institucija i nastavak implementacije inovativnih rešenja poput zvona za prikupljanje, grad može ostvariti značajan napredak u očuvanju prirode i stvaranju zdravijeg i čistijeg okruženja za sve građane.