NSmartCity: Kompostriranje otpada

image

Kompostriranje otpada

U Novom Sadu je otvoreno prvo postrojenje za kompostiranje zelenog otpada u Srbiji, što predstavlja značajan korak ka modernizaciji sistema upravljanja otpadom i podizanju standarda životne sredine.

Ovo postrojenje omogućava efikasniju obradu biljnog otpada, koji će biti pretvoren u kvalitetno organsko đubrivo – kompost. Zahvaljujući novom postrojenju, biljni otpad prikupljen na teritoriji Novog Sada neće se odlagati na deponije, već će biti tretiran i ponovo korišćen, čime će se zadovoljiti princip cirkularne ekonomije.

Ovo postrojenje ima poseban značaj za Grad Novi Sad i njegovu okolinu, s obzirom na to da će proizvoditi i drvnu sečku, koju će Gradsko zelenilo koristiti za grejanje, čime će se smanjiti aerozagađenje u ovom delu grada.

Projekat je sproveden u saradnji sa međunarodnim partnerima, a podršku u iznosu od gotovo 400.000 evra pružila je Ambasada SR Nemačke i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Grad Novi Sad je uložio 40 miliona dinara iz budžeta u ovaj projekat, čija vrednost nadilazi ekonomske parametre. Novi Sad i Srbija, u saradnji sa međunarodnim partnerima, ulažu u Zelenu agendu i transformaciju proizvodnje ka konceptu cirkularne ekonomije.

U skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom za Grad Novi Sad do 2032. godine, otvaranje ovog postrojenja za kompostiranje predstavlja samo jednu od mera koje se sprovode u cilju unapređenja sistema upravljanja otpadom.

Grad Novi Sad će uložiti značajna sredstva u nabavku opreme i infrastrukture kako bi se realizovali planirani ciljevi. Takođe, očekuje se i ekonomska korist kroz recikliranje i prodaju recikliranih materijala, što će doprineti održivom razvoju i ekonomskom rastu.

Otvoreno postrojenje za kompostiranje zelenog otpada u Novom Sadu je još jedan korak ka ostvarenju ciljeva Zelene agende, uz pozitivan uticaj na zaštitu životne sredine i unapređenje životnih uslova građana.