NSmartCity: Izgradnja centralnog prečistača otpadnih voda

image

Izgradnja centralnog prečistača otpadnih voda

Grad Novi Sad ulazi u novo poglavlje u upravljanju otpadnim vodama koje podrazumeva izgradnju centralnog prečistača otpadnih voda.

Ovaj projekat ima za cilj unapređenje sistema prečišćavanja i osiguranje da otpadne vode koje dospevaju u reku Dunav budu prečišćene po najvišim evropskim standardima.

Grad Novi Sad proteklih godina sproveo je značajne pripreme za ostvarenje ovog važnog projekta.

Centralni prečistač će biti lociran na desnoj obali Dunava, na prostoru od 14,5 hektara, i imaće kapacitet za 400.000 stanovnika, uz mogućnost proširenja do 500.000. Ova moderna infrastruktura će omogućiti potpuno prečišćavanje otpadnih voda, čime će se znatno smanjiti negativan uticaj na okolinu.

Projekat centralnog prečistača otpadnih voda obuhvata više faza, a prva faza izgradnje planirana je za 2023. godinu. Završna faza po planu bi trebala biti završena oko 2035. godine. Eksploatacioni vek postrojenja procenjuje se na 30 godina.

Jedan od ključnih elemenata priprema za izgradnju centralnog prečistača bila je izgradnja Nove glavne crpne stanice (NGCS) na levoj obali Dunava. Ova crpna stanica je već završena i služiće za prebacivanje otpadnih voda do prečistača. Njena lokacija je odabrana sa pažnjom, a smeštena je u neposrednoj blizini novog drumsko-železničkog mosta i Kvantaške pijace. Grad je za prvu fazu izgradnje ove crpne stanice izdvojio ukupno 860 miliona dinara.

Ovaj značajan projekat takođe će obuhvatiti izgradnju niza pratećih kolektora i crpnih stanica na različitim lokacijama u gradu.

Prethodna studija izvodljivosti, zajedno sa Generalnim projektom za centralni prečistač, koštala je 300.000 evra, a finansirana je iz evropskog Fonda za tehničku podršku za Zapadni Balkan.

Ukupna vrednost prve faze izgradnje centralnog prečistača, prema procenama, je 70 miliona evra, ali se očekuje da će taj iznos biti znatno viši. Grad Novi Sad se posvećuje obezbeđivanju sredstava za ovaj projekat kako bi osigurao održivu i modernu infrastrukturu za prečišćavanje otpadnih voda.

Centralni prečistač otpadnih voda će omogućiti Gradu Novom Sadu da ispunjava najviše ekološke standarde u prečišćavanju otpadnih voda i da postane lider u regionu u očuvanju vodnih resursa. Projekat će doneti brojne koristi za građane i životnu sredinu, obezbeđujući čistiju i zdraviju vodu u reku Dunav i očuvanje prirodnog bogatstva za buduće generacije.