image

NSmartCity: Strategija

Smernice za razvoj grada u budućnosti daje izrada strategije Pametan Grad Novi Sad - Smart City. Cilj strategije je transformacija Novog Sada u moderan i efikasan Smart City koji će koristiti savremene tehnologije i inovacije kako bi unapredio život svojih građana.

U skladu sa tim usmerava svoje aktivnosti da bi razvio optimalno, kvalitetno, ekološki prihvatljivo, bolje mesto za život ljudi. Odlučno se okreće ka konceptu pametnih gradova, što podrazumeva integraciju informacionih tehnologija i komunikacionih sistema u različite sfere gradske infrastrukture kako bi se unapredila efikasnost, održivost i kvaliteta života građana.