NSmartCity: Strategija

Strategija

Smernice za razvoj grada u budućnosti daje izrada strategije Pametan Grad Novi Sad - Smart City. Cilj strategije je transformacija Novog Sada u moderan i efikasan Smart City koji će koristiti savremene tehnologije i inovacije kako bi unapredio život svojih građana.

U skladu sa tim usmerava svoje aktivnosti da bi razvio optimalno, kvalitetno, ekološki prihvatljivo, bolje mesto za život ljudi. Odlučno se okreće ka konceptu pametnih gradova, što podrazumeva integraciju informacionih tehnologija i komunikacionih sistema u različite sfere gradske infrastrukture kako bi se unapredila efikasnost, održivost i kvaliteta života građana.

Izrada strategije

Grad Novi Sad preduzima aktivnosti na izradi strategije pametnog grada koja će biti integrisana u okviru Plana razvoja Novog Sada do 2030. godine. Time se obezbeđuje usklađenost sa dugoročnim vizijama i ciljevima grada. Kroz ovu strategiju, Novi Sad će se pozicionirati kao lider u primeni pametnih tehnologija, čime će se unaprediti svakodnevni život građana i stvoriti održiva i prosperitetna urbanistička sredina.

Šta donosi strategija

Izrada strategije Pametan Grad Novi Sad - Smart City zasnovana je na metodu održivog planiranja. Akcenat u ovoj strategiji je na integralnom pristupu, tj. na uspostavljanju sklada između zaštite životne sredine, ekonomskog i socijalnog razvoja. Podrazumeva se i poštovanje konačnosti raspoloživih resursa i njihovog očuvanja za buduće generacije. Grad Novi Sad prepoznaje važnost održivosti i trudi se da ostvari ravnotežu između ekonomskog prosperiteta, društvene inkluzije i zaštite životne sredine.

Uvođenjem svih strateških mera, Grad Novi Sad ostvaruje svoju viziju pametnog i održivog grada, gde se primenom novih tehnologija i inovacija postiže bolji kvalitet života za sve građane. Pametan Grad Novi Sad postaje lider u regionu kada je reč o primeni modernih rešenja za zaštitu životne sredine, efikasno korišćenje resursa i unapređenje svakodnevnog života njegovih stanovnika.

Ključni elementi strategije su:

  • unapređenje upravljanja resursima, infrastrukturom i uvođenje naprednih sistema upravljanja vodom, otpadnim vodama i čvrstim otpadom;
  • upravljanje saobraćajem;
  • efikasna potrošnja električne energije;
  • razni aspekti zaštite životne sredine.

Upravljanje otpadom

Uvođenje naprednih sistema upravljanja vodom, otpadnim vodama i čvrstim otpadom, čime će Grad Novi Sad ostvariti značajne ekološke dobitke. Pored toga, ulaganje u primenu savremenih tehnologija i metoda za tretman i reciklažu otpada čime bi se smanjilo zagađenje životne sredine. Kroz razvoj modernih postrojenja za preradu otpada i edukaciju građana o značaju reciklaže, Grad ima za cilj stvaranje čistijeg i zdravijeg okruženja za sve njegove stanovnike.

Upravljanje saobraćajem

Jedan od ključnih elemenata ove strategije je bolje upravljanje saobraćajem. Kroz primenu savremenih tehnologija za praćenje saobraćajnih tokova i prilagođavanje semafora u realnom vremenu, Grad Novi Sad teži smanjenju gužvi i poboljšanju protoka vozila. Takođe, uvođenje sistema za pametno parkiranje pomoći će u boljem raspolaganju slobodnim parking mestima, olakšavajući svakodnevno kretanje građana po gradu.

Kako bi se podstakla održiva mobilnost, Novi Sad razvija koncept alternativnih prevoznih sredstava. Pored biciklizma, Grad podržava i razvoj električnih i hibridnih vozila, kao i sistema deljenja prevoza. Integrisanjem ovih inovativnih rešenja u gradski prevozni sistem, Novi Sad teži smanjenju emisije štetnih gasova i doprinosi zaštiti životne sredine.

Efikasna potrošnja električne energije

Ključna komponenta ove strategije je efikasno korišćenje električne energije za uličnu rasvetu. Novi Sad želi da postane grad sa pametnom rasvetom koja će poboljšati bezbednost i komfor građana, istovremeno smanjujući potrošnju električne energije i emisiju štetnih gasova. Uvođenje LED tehnologije i senzora koji kontrolišu osvetljenje na osnovu prisustva prolaznika i saobraćaja, doprineće boljoj energetskoj efikasnosti i smanjenju troškova javne rasvete.

Javni objekti i stambene zgrade igraju ključnu ulogu u svakodnevnom životu građana, stoga je unapređenje njihove energetske efikasnosti još jedan važan cilj Pametnog Grada Novog Sada. Kroz primenu savremenih tehnologija za grejanje, hlađenje i osvetljenje, Grad će smanjiti potrošnju energije i doprineti očuvanju prirodnih resursa. Podsticanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama imaće i pozitivan uticaj na kućni budžet građana, smanjujući troškove energije i povećavajući udobnost stanovanja.

NSmartCity: Strategija

Smernice za razvoj grada u budućnosti daje izrada strategije Pametan Grad Novi Sad...

Čitaj dalje