NSmartCity: Saobraćaj

Saobraćaj

Važan aspekt Smart City je bolje upravljane saobraćajem. Primenom pametnih sistema i tehnologija Grad Novi Sad radi na smanjenju gužve na putevima, boljem korišćenju parking prostora, bržem i efikasnijem prevozu putnika, kao i razvoju „zelenog talasa“. Razvija koncept alternativnih prevoznih sredstava kao što su bicikli, javni prevoz, električna i hibridna vozila i time doprinosi smanjenju zagađenja vazduha i stvaranju održivijeg transportnog sistema.

Smanjenje zagađenja, zaštita životne sredine i podsticanje fizičke aktivnosti postali su ključni ciljevi modernih gradova u svetu. U skladu sa ovim trendovima, Grad Novi Sad snažno ulaže u razvoj biciklističke infrastrukture i promociju biciklizma kao održivog i ekološki prihvatljivog vida transporta. Kroz inovativne i ambiciozne projekte, Novi Sad postaje lider u unapređenju biciklističkog saobraćaja i stvaranju održivog urbanog okruženja.

Javni gradski prevoz u Novom Sadu je doživeo revoluciju dolaskom potpuno novih električnih autobusa. Ova značajna investicija u sklopu inicijative "Smart City Novi Sad", predstavlja ključni korak ka modernizaciji grada i unapređenju ekoloških rešenja. Ključna prednost prelaska na električne autobuse je smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Ovi električni autobusi pokreću se bez emisije štetnih gasova, što značajno poboljšava kvalitet vazduha u gradu i doprinosi borbi protiv klimatskih promena.

Pored toga, Grad Novi Sad radi na intenzivnoj obnovi zastarelog voznog parka, pa u vezi sa tim nabavljen je veliki broj novih autobusa. Među njima se nalaze i novi autobusi na gas.

Pored biciklizma, električnih autobusa, autobusa na gas, grad podržava i razvoj električnih i hibridnih vozila, kao i infrastrukturu za njihovu podršku i razvoj.

Integrisanjem ovih inovativnih rešenja u gradski prevozni sistem, Novi Sad teži smanjenju emisije štetnih gasova i doprinosi zaštiti životne sredine.

image

NSmartCity: Autobusi na gas

"Pametni" gradovi imaju i "pametan" javni prevoz, a Novi Sad pokušava da se približi tom idealu u saobraćaju, zasad najviše kroz intenzivnu obnovu...

Čitaj dalje
image

NSmartCity: Bicikle kao prevozno sredstvo

Kao lokalna samouprava koja prepoznaje važnost zaštite životne sredine, Grad Novi Sad je prvi u ...

Čitaj dalje
image

NSmartCity: Biciklistička infrastruktura

Grad Novi Sad kontinuirano ulaže napore u razvoj biciklističke infrastrukture, što ga čini sve....

Čitaj dalje
image

NSmartCity: Pogodnosti električnih autobusa

lektrični autobusi predstavljaju važan korak ka ostvarivanju strategije Grada Novog Sada da...

Čitaj dalje